Litijum disilikat

Litium-disilikat  ( Lithium-disilicate)

Upotreba lithium-disilicat. Kao gradivnog materijala u izradi bezmetalnog rada znatno je podigla estetska resenja. IPS e.max Press Ivoclar Vivadent Liechtenstein je litijumska –disilikatna
keramika za tehniku presovanja čija je otpornost od 400 Mpa. Ovakav materijal je izuzetno pogodan za izradu tročlane mostne konstrukcije do drugog premolara kao distalnog nosača.
Ovaj materijal može da koristi za izradu inleja, onleja, faseta, tročlanih prednjih i bočnih mostova, kao i kod minimalno invazivnih, adhezivnih restauracija u bočnom segmentu10.
Prednosti ovakve procedure su minimalna invazivnost, gingivalno zdravlje, relativno laka procedura material koji koristimo firme Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein.