Circon

Zircon  -  ZnO2 (cirkon oksid ) keramike

Posle dugo godina istraživanja došlo se do materijala Cirkonijum Oksid (ZrO2) koji je bio veliki skok u kvalitetu i fizičkim osobinama samog materijala
Prednosti bezmetalne keramike :
biokompatibilnost materijala
visestruko čvršći od metala koji se upotrebljava za metalokeramičke radove
Estetska superiornost u odnosu na metalokeramičke radove